Notering

Ladda hem en lista genom att klicka på länken för den vecka du önskar se.

Avräkningsprislista v50 2017

Avrakningsprislista v51 2017

Avräkningsprislista v1 2018

Avräkningsprislista v16 2018

Avräkningsprislista v29 2018

Avräkningsprislista v34 2018

Avräkningsprislista v9 2019

Avräkningsprislista v20 2019

Avräkningsprislista v27 2019

Avräkningsprislista v35 2019

Avrakningsprislista v48 2019 (även höjning av kontraktstillägget med 0.50 kr)

Avräkningsprislista v9 2020

Marknadstillägg om +2 kr/kg v13-16

Avräkningsprislista v14 2020 (prisutjämning/höjning mellan klasserna P till O+)

Avräkningsprislista v17-2020

Avräkningsprislista v04 2021

Avräkningsprislista v10 2021