OM LÖVSTA KÖTT

Lövsta kött ligger strax utanför Uppsala, på Sveriges lantbruksuniversitets fastighet Funbo-Lövsta.

lovsta-kott-lokal
Lövsta Kött samt Andersson & Tillman ingår i samma koncern och är till 100% privatägt.

SLU har uppfört och äger fastigheten där Lövsta Kött hyr lokaler för att bedriva sin verksamhet. I hyresavtalet ingår även att i produktion upplåta plats åt t.ex. veterinärstudenter som har praktik på slakten som ett obligatoriskt moment i sin utbildning. Slakteriet är en del av SLU:s satsning på ett Forskningscentrum för lantbrukets djur.