DET NATURLIGA VALET FÖR ALLA SOM SKA KÖPA KÖTT.

Lövsta kött är ett slakteri med ledorden ursprung, närhet och kvalitet.

Vi arbetar med seriösa uppfödare, korta transporter, högkvalitativ slakt och prisvärda produkter.

Med den kunskap, i form av utbildad personal och erfarna yrkesmän som finns på Lövsta kan vi utvärdera och utveckla kvaliteten på våra produkter löpande.

Vår vision är att koncernens produkter skall vara den medvetne kundens förstahandsval som prioriterar närhet, kvalité samt miljöhänsyn.